Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

Αριθμός εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012

www.minedu.gov.gr (εδώ)
Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012

Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ο αριθμός εισακτέων στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στα ΤΕΙ και στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) για το ακαδ. έτος 2011-2012.


Φέτος, παράλληλα με την κατάργηση των μετεγγραφών, για πρώτη φορά θεσπίζεται ειδικός αριθμός θέσεων για κάθε Τμήμα ή Σχολή και για κάθε κατηγορία πέραν του κανονικού αριθμού εισακτέων, δηλαδή για τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες, για περιορισμό πολλαπλών νοικοκυριών, για λόγους υγείας των μελών οικογενειών των υποψηφίων, κλπ.


Στόχος: Να διατηρηθεί στα ίδια βασικά επίπεδα ο αριθμός εισακτέων στα κεντρικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.


Σε όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ ο αριθμός εισακτέων να αντανακλά την ουσιαστική ζήτηση και όχι μια εικονική πραγματικότητα. Αυτό επετεύχθη με την αξιοποίηση των αναλυτικών στοιχείων ανά Τμήμα που έχει συγκεντρώσει το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.


Σε ακραίες περιπτώσεις και με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, που αναφέρονται στη συνέχεια, αποφασίσθηκε η μη εισαγωγή νέων φοιτητών, σε ορισμένα Τμήματα.


Α. Αριθμός εισακτέων


Ο αριθμός των εισακτέων έχει βασιστεί στις εξής παραμέτρους:


α) στον αριθμό των φοιτητών που εμφανίζονται ως τακτικοί, ως ενεργοί και ως εγγεγραμμένοι φοιτητές. Με τον πρώτο όρο εννοούμε τους φοιτητές που βρίσκονται στα κανονικά έτη σπουδών, με τον δεύτερο όρο αυτούς που βρίσκονται έως και 2 χρόνια μετά τα κανονικά έτη σπουδών (ν+2) και με τον τρίτο όλους τους εγγεγραμμένους φοιτητές.


β) στον αριθμό των πρωτοετών φοιτητών των Τμημάτων του ακαδ. έτους 2010-2011 που πήραν συγγράμματα και στον συνολικό αριθμό των φοιτητών (σε όλα τα έτη σπουδών) του Τμήματος που παρέλαβαν έστω και ένα σύγγραμμα.


γ) στο μέσο ετήσιο αριθμό εισακτέων και εισαχθέντων για τουλάχιστον μια πενταετία (όπου είναι εφικτό).


δ) στον αριθμό εισακτέων και εισαχθέντων για το ακαδ. έτος 2010-2011.


ε) στον αριθμό των φοιτητών που αποχώρησαν από το Τμήμα λόγω μετεγγραφής και στον αριθμό των φοιτητών που ήρθαν στο Τμήμα λόγω μετεγγραφής.


στ) στο μέσο αριθμό πτυχιούχων ανά έτος και στο μέσο χρόνο απόκτησης πτυχίου για τουλάχιστον μια πενταετία (όπου είναι εφικτό), και


ζ) στις προτάσεις των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και λοιπών Σχολών.


Όπου ο αριθμός των φοιτητών μειωνόταν σημαντικά, είτε λόγω μικρού ενδιαφέροντος (μειωμένος αριθμός εισαχθέντων ενώ υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις), είτε λόγω μικρού αριθμού ενεργών και τακτικών φοιτητών σε σχέση με τους εγγεγραμμένους, είτε λόγω αποχωρήσεων φοιτητών λόγω μετεγγραφών, ο αριθμός εισακτέων για το ακαδ. έτος 2011-2012 είναι μειωμένος σε σχέση με τον αριθμό εισακτέων του ακαδ. έτους 2010-2011 ώστε να συμβαδίζει με το μέσο όρο των ενεργών φοιτητών της τετραετίας σε συνδυασμό με τον αριθμό των πρωτοετών που έλαβαν σύγγραμμα μέσα στο 2010.


Για παράδειγμα, στο Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Καλαμάτας, το ακαδ. έτος 2010-2011 ο αριθμός εισακτέων ήταν 350, ενώ ο αριθμός των εισαχθέντων ήταν 306. Οι αποχωρήσεις λόγω μετεγγραφών ήταν 66. Οι πρωτοετείς φοιτητές που πήραν σύγγραμμα ήταν 148, ενώ ο μέσος όρος των ενεργών φοιτητών της τετραετίας είναι 169. Ενδεικτικό στοιχείο που φανερώνει την τάση εγκατάλειψης από την πλευρά των φοιτητών είναι ότι ο συνολικός αριθμός των ενδιαφερόμενων για σύγγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 ήταν 337 (από τους οποίους οι 148 πρωτοετείς). Ο αριθμός εισακτέων για το ακαδ. έτος 2011-2012 είναι 200 (δηλ. μεγαλύτερος του μέσου όρου της τετραετίας).


Για τις ακραίες περιπτώσεις, όπου αποφασίσθηκε η μη εισαγωγή φοιτητών, καθοριστικός ήταν ο ρόλος παραμέτρων όπως:


Ο αριθμός των ενεργών φοιτητών και η έντονη τάση εγκατάλειψης των σπουδών από τους φοιτητές, όπως αυτή στοιχειοθετείται από τον αριθμό των εισαχθέντων, τον αριθμό των φοιτητών που ενδιαφέρθηκαν για την παραλαβή συγγραμμάτων, τον αριθμό των πτυχιούχων και το μέσο όρο φοίτησης τα τελευταία χρόνια.


Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, δεν θα υπάρξουν φέτος εισακτέοι στα παρακάτω Τμήματα ΤΕΙ:


ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛ. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (με έδρα τα Μουδανιά)


ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (με έδρα την Αμαλιάδα)


ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (με έδρα τα Γρεβενά)


ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (με έδρα τη Φλώρινα)


ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (με έδρα τη Φλώρινα)


ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (με έδρα τα Τρίκαλα)


ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ


ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (με έδρα την Καρδίτσα)


ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ


ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (με έδρα τον Άγ. Νικόλαο)


ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (με έδρα το Ηράκλειο)


ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (με έδρα την Άρτα)


ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (με έδρα την Ηγουμενίτσα)


ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (με έδρα την Ηγουμενίτσα)


ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (με έδρα τη Δράμα)


ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (με έδρα την Κεφαλονιά)


ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (με έδρα την Κεφαλονιά)


ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (με έδρα τη Λευκάδα)


ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ


ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ


ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ


ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΛΟΓΓΙΟΥ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ


ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΛΟΓΓΙΟΥ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ


Επίσης, δεν θα εισαχθούν φοιτητές στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών επειδή εξετάζεται αν θα συνεχιστεί ή όχι η λειτουργία του.


Β. Ειδικοί αριθμοί εισακτέων


Οι ειδικοί αριθμοί εισακτέων είναι τέτοιοι, ώστε να ανταποκρίνονται στον αριθμό των φοιτητών που άσκησαν το ακαδ. έτος 2010-2011 το δικαίωμα της μετεγγραφής, τόσο στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης όσο και στα Περιφερειακά Ιδρύματα.


Η λογική είναι οι αριθμοί αυτοί να κατανεμηθούν σε όλα τα Τμήματα των πόλεων αυτών, ώστε να μην επιβαρύνονται μόνο κάποια μεμονωμένα Τμήματα όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα.


Με αυτόν τον τρόπο Τμήματα των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης που το ακαδ. έτος 2010-2011 είχαν αύξηση φοιτητών λόγω μετεγγραφών ακόμα και 200%, φέτος θα έχουν μία αύξηση της τάξης του 40%, ενώ η προσπάθεια κατανομής γίνεται ώστε και τα άλλα Τμήματα των αντίστοιχων νομών να μην έχουν αύξηση μεγαλύτερη του 30%.


Στα Περιφερειακά Ιδρύματα οι αντίστοιχες αυξήσεις είναι μικρότερες, αλλά τέτοιες ώστε να ικανοποιούν τους αριθμούς μετεγγραφών του ακαδ. έτους 2010-2011.


Συνολικά ο αριθμός των επιπλέον θέσεων δεν ξεπερνά το 20% των εισακτέων, όπως ορίζει η διάταξη.


Για παράδειγμα, στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το ακαδ. έτος 2010-2011 ο αριθμός εισακτέων ήταν 110 και είχε δεχθεί 145 φοιτητές με μετεγγραφή. Φέτος θα δεχθεί 69 φοιτητές ειδικών κατηγοριών.
Οι θέσεις εισακτέων για το ακαδ. έτος 2011-2012 είναι οι εξής:


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2011-12 ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ


ΑΚΑΔ ΕΤΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ
ΣΥΝΟΛΟ
Αριθμός εισακτέων
37.745
28.655
66.400
Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων
4.175
3.865
8.040
ΣΥΝΟΛΟ
41.920
32.520
74.440Ο αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ανέρχεται στις 74.440.


Επιπλέον, στον παραπάνω αριθμό εισακτέων προστίθενται και οι θέσεις εισακτέων:


Για τις Στρατιωτικές Σχολές


Για τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας


Για τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας


Για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού


Ανώτερη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου (ΑΣΤΕΡ)


Ανώτερη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Αγ. Νικολάου (ΑΣΤΕΑΝ)


Από τον ανωτέρω συνολικό αριθμό των 74.440 θέσεων διατίθενται:


ποσοστό 90% των θέσεων των Πανεπιστημίων και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και ποσοστό 69% των θέσεων των ΤΕΙ, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, στους μαθητές της Γ΄ τάξης του ημερήσιου Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) και τους αποφοίτους Λυκείων που θα λάβουν μέρος στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις. Για τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ο ακριβής αριθμός των θέσεων εισακτέων καθορίζεται με αποφάσεις των αντίστοιχων Υπουργείων. Τα ανωτέρω ποσοστά θέσεων αναμένεται να διεκδικήσουν 92.259 περίπου εν δυνάμει υποψήφιοι, δηλαδή όσοι από τους 76.132 μαθητές της Γ΄ τάξης ημερήσιου ΓΕΛ και τους 464 μαθητές της Γ΄ τάξης ημερήσιου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) θα υποβάλλουν τελικά μηχανογραφικό δελτίο και οι 15.663 απόφοιτοι προηγούμενων ετών που υπολογίζεται ότι θα λάβουν μέρος στις φετινές εξετάσεις.


ποσοστό 10% των θέσεων των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, σε υποψήφιους που δε συμμετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις του ακαδ. έτους 2011-2012 και είναι κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έλαβαν μέρος στις πανελλήνιες εξετάσεις των ημερήσιων Γενικών Λυκείων τα ακαδ. έτη 2009-2010, 2010-2011 ή είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) που έλαβαν μέρος στις πανελλήνιες εξετάσεις το ακαδ. έτος 2010-2011. Για τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ο ακριβής αριθμός των θέσεων εισακτέων καθορίζεται με αποφάσεις των αντίστοιχων Υπουργείων. Τα ανωτέρω ποσοστά θέσεων αναμένεται να διεκδικήσουν περίπου 10.000 με 12.000 υποψήφιοι. Ο ακριβής αριθμός των υποψηφίων θα γνωστοποιηθεί μετά την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων.


ποσοστό 20% των θέσεων των Τ.Ε.Ι., της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης στους μαθητές της Γ΄ τάξης ημερήσιων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) και αποφοίτους ΕΠΑΛ που θα λάβουν μέρος στις πανελλήνιες εξετάσεις των τεσσάρων μαθημάτων. Δίδεται επιπλέον σε κάθε Τμήμα ή Σχολή Τ.Ε.Ι. μία (1) επιπλέον θέση για το σύνολο των κατηγοριών με ειδικό αριθμό θέσης πέραν του κανονικού. Για τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, τις Σχολές Αστυφυλάκων της Αστυνομίας και τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ο ακριβής αριθμός των θέσεων εισακτέων καθορίζεται με αποφάσεις των αντίστοιχων Υπουργείων. Το ποσοστό αυτό θα διεκδικήσουν 20.916 περίπου εν δυνάμει υποψήφιοι, μαθητές και απόφοιτοι ημερησίων ΕΠΑΛ (Ομάδα Α’).


ποσοστό 1% των θέσεων των Τ.Ε.Ι., της ΑΣΠΑΙΤΕ και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης στους μαθητές της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) που θα λάβουν μέρος στις πανελλήνιες εξετάσεις των δύο μαθημάτων. Δίδεται επιπλέον σε κάθε Τμήμα ή Σχολή Τ.Ε.Ι. μία (1) επιπλέον θέση για το σύνολο των κατηγοριών με ειδικό αριθμό θέσης πέραν του κανονικού. Για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ο ακριβής αριθμός των θέσεων εισακτέων καθορίζεται με απόφαση του αντίστοιχου Υπουργείου.


Ποσοστό 1% πέρα από τον αριθμό εισακτέων, διατίθενται για τους μαθητές και αποφοίτους των Εσπερινών Γενικών Λυκείων καθώς και τους μαθητές της τελευταίας τάξης εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) που θα λάβουν μέρος στις αντίστοιχες πανελλήνιες εξετάσεις της Δ΄ τάξης των Λυκείων αυτών. Δίδεται επιπλέον σε κάθε Τμήμα ή Σχολή Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. μία (1) επιπλέον θέση για το σύνολο των κατηγοριών με ειδικό αριθμό θέσης πέραν του κανονικού.

 
Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής:


ΙΔΡΥΜΑ
Αριθμός εισακτέων
Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
260
17
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
100
22
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
210
24
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
110
10
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
90
15
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
125
49
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ
120
10
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
175
54
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
60
20
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
330
11
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
160
43
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
100
10
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
210
73
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
70
26
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
260
68
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
100
10
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
90
10
ΝΟΜΙΚΗΣ
400
80
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
115
26
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
85
10
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
320
29
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
210
73
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
165
36
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
260
44
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
110
15
ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
40
9
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
60
10
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
105
10
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
330
73
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
320
68
ΦΥΣΙΚΗΣ
185
33
ΧΗΜΕΙΑΣ
85
33
ΣΥΝΟΛΑ
5.360
1.021
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
240
10
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
70
10
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
100
10
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
95
12
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
80
12
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
120
10
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
90
12
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
220
55
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
80
35
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
60
10
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
110
10
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
220
18
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (με έδρα τις Σέρρες)
100
10
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
110
69
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
180
10
ΘΕΑΤΡΟΥ
50
8
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
230
10
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
180
22
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
200
61
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
80
10
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
60
10
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
70
12
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
160
60
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
70
8
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
80
20
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
40
7
ΝΟΜΙΚΗΣ
350
17
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
75
10
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
320
43
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
200
79
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
65
20
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
210
10
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
130
34
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
160
10
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
80
9
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
230
53
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
170
29
ΦΥΣΙΚΗΣ
170
29
ΧΗΜΕΙΑΣ
130
16
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
75
10
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
150
15
ΣΥΝΟΛΑ
5.610
905

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
90
13
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
100
39
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
140
10
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
230
73
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
70
10
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
110
39
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
60
10
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
130
36
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
120
21
ΣΥΝΟΛΑ
1.050
251
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
100
10
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
150
10
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
150
27
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
250
31
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
270
65
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
140
29
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
180
35
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
125
10
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
165
10
ΣΥΝΟΛΑ
1.530
227
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
280
15
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
150
18
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
120
12
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
140
18
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
110
10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
180
68
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
180
18
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
170
28
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
120
12
ΣΥΝΟΛΑ
1.450
199
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
120
10
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
130
10
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
200
11
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
120
10
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
200
20
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
250
58
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
185
36
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
70
9
ΣΥΝΟΛΑ
1.275
164


ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
60
29
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
90
10
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
50
10
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
50
10
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
40
10
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
130
12
ΣΥΝΟΛΑ
420
81
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
80
7
ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
40
5
ΣΥΝΟΛΑ
120
12
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
50
19
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
40
14
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
40
13
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
40
14
ΣΥΝΟΛΑ
170
60
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (με έδρα τη Λαμία)
75
5
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (με έδρα τη Λειβαδιά)
75
5
ΣΥΝΟΛΑ
150
10
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
70
10
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
120
22
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (με έδρα τη Νάουσα)
60
9
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
80
35
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
105
30
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
110
15
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (με έδρα την Έδεσσα)
70
10
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ
40
6
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
210
24
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
220
44
ΣΥΝΟΛΑ
1.085
205
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
100
7
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (με έδρα την Ξάνθη)
80
6
ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
150
6
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (με έδρα την Ορεστιάδα)
90
6
ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
210
8
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
140
7
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
210
8
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
290
7
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (με έδρα την Αλεξανδρούπολη)
165
6
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ (με έδρα την Ξάνθη)
265
7
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (με έδρα την Αλεξανδρούπολη)
115
7
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ
200
6
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
200
7
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
100
6
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (με έδρα την Ξάνθη)
60
6
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (με έδρα την Αλεξανδρούπολη)
100
6
ΝΟΜΙΚΗΣ
500
10
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (με έδρα την Αλεξανδρούπολη)
280
7
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
145
6
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (με έδρα την Ξάνθη)
145
6
ΣΥΝΟΛΑ
3.545
135
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
90
7
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
105
7
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
140
8
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
180
8
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
120
6
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
190
10
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
225
10
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
70
6
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
145
14
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
290
10
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
180
30
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
155
10
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
245
14
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
210
18
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
170
10
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
125
10
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
245
10
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
195
10
ΦΥΣΙΚΗΣ
175
10
ΧΗΜΕΙΑΣ
125
9
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
105
6
ΣΥΝΟΛΑ
3.485
223
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
110
7
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
125
9
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
310
9
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
260
9
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
150
10
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
180
9
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
250
9
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
200
9
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
100
6
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
150
6
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
300
9
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
250
8
ΦΥΣΙΚΗΣ
170
8
ΧΗΜΕΙΑΣ
150
8
ΣΥΝΟΛΑ
2.705
116
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (με έδρα τη Μυτιλήνη)
160
6
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (με έδρα τη Χίο)
220
6
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (με έδρα τη Λήμνο)
100
6
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (με έδρα τη Ρόδο)
180
6
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (με έδρα τη Μυτιλήνη)
70
6
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (με έδρα τη Μυτιλήνη)
160
6
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (με έδρα τη Μυτιλήνη)
100
6
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (με έδρα το Καρλόβασι Σάμου)
190
6
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (με έδρα τη Ρόδο)
140
6
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (με έδρα τη Χίο)
90
6
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (με έδρα τη Σάμο)
175
6
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (με έδρα τη Σύρο)
80
6
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (με έδρα τη Χίο)
105
6
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (με έδρα τη Ρόδο)
230
6
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (με έδρα τη Μυτιλήνη)
70
6
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (με έδρα τη Μυτιλήνη)
150
6
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (με έδρα τη Σάμο)
120
6
ΣΥΝΟΛΑ
2.340
102
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (με έδρα το Βόλο)
80
6
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (με έδρα τη Λάρισα)
80
6
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (με έδρα το Βόλο)
50
6
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (με έδρα το Βόλο)
60
6
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (με έδρα τα Τρίκαλα)
110
10
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (με έδρα το Βόλο)
65
6
ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (με έδρα το Βόλο)
110
18
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (με έδρα την Καρδίτσα)
50
6
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (με έδρα το Βόλο)
120
20
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (με έδρα το Βόλο)
70
6
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (με έδρα το Βόλο)
85
6
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (με έδρα το Βόλο)
150
6
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (με έδρα το Βόλο)
145
6
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (με έδρα το Βόλο)
120
6
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (με έδρα το Βόλο)
100
6
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (με έδρα το Βόλο)
75
6
ΣΥΝΟΛΑ
1.470
126
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (με έδρα την Κοζάνη)
140
6
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (με έδρα την Φλώρινα)
90
6
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (με έδρα την Κοζάνη)
80
6
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (με έδρα την Κοζάνη)
100
6
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (με έδρα τη Φλώρινα)
150
6
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (με έδρα τη Φλώρινα)
140
6
ΣΥΝΟΛΑ
700
36
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ
110
6
ΙΣΤΟΡΙΑΣ
90
6
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
80
6
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
130
6
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
50
6
ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
80
6
ΣΥΝΟΛΑ
580
42
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (με έδρα το Αγρίνιο)
100
6
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (με έδρα το Αγρίνιο)
75
6
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (με έδρα το Αγρίνιο)
120
6
ΣΥΝΟΛΑ
295
18
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (με έδρα το Ηράκλειο)
105
6
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (με έδρα το Ηράκλειο)
100
6
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (με έδρα το Ηράκλειο)
135
6
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (με έδρα το Ηράκλειο)
110
6
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (με έδρα το Ηράκλειο)
105
6
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (με έδρα το Ρέθυμνο)
180
9
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (με έδρα το Ρέθυμνο)
180
6
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (με έδρα το Ηράκλειο)
190
6
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (με έδρα το Ρέθυμνο)
210
6
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (με έδρα το Ρέθυμνο)
180
6
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (με έδρα το Ρέθυμνο)
150
8
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (με έδρα το Ρέθυμνο)
190
6
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (με έδρα το Ρέθυμνο)
190
6
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (με έδρα το Ρέθυμνο)
190
6
ΦΥΣΙΚΗΣ (με έδρα το Ηράκλειο)
145
6
ΧΗΜΕΙΑΣ (με έδρα το Ηράκλειο)
95
6
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (με έδρα το Ρέθυμνο)
145
6
ΣΥΝΟΛΑ
2.600
107
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (με έδρα την Τρίπολη)
100
6
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (με έδρα την Τρίπολη)
85
6
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (με έδρα το Ναύπλιο)
80
6
ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (με έδρα την Καλαμάτα)
115
6
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (με έδρα την Κόρινθο)
120
6
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (με έδρα την Σπάρτη)
115
6
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (με έδρα την Τρίπολη)
105
6
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (με έδρα την Σπάρτη)
80
6
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (με έδρα την Κόρινθο)
90
6
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (με έδρα την Καλαμάτα)
70
6
ΣΥΝΟΛΑ
960
60
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
85
6
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
130
9
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
80
6
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
130
9
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
90
6
ΣΥΝΟΛΑ
515
36
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ
80
12
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
60
12
ΣΥΝΟΛΑ
140
24
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ
30
3
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
30
3
ΣΥΝΟΛΑ
60
6
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ
30
3
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
30
3
ΣΥΝΟΛΑ
60
6
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ
50
3
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
60
6
ΣΥΝΟΛΑ
110
9


minedu.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου