Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011

Πρόληψη και Καταπολέμηση της Σωματικής Τιμωρίας στα Παιδιά


03-05-11 Χαιρετισμός Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Φώφης Γεννηματά, στην έναρξη της ανοιχτής συζήτησης του «Δικτύου για την Πρόληψη και της Καταπολέμηση της Σωματικής Τιμωρίας στα Παιδιά» 
Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, σε αυτή την ανοιχτή συζήτηση του Δικτύου για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Σωματικής Τιμωρίας στα Παιδιά.

         Είναι βέβαιο ότι σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο, δεν θα βρεθεί ούτε ένας πολίτης αυτού του τόπου που να ταχθεί υπέρ της βίας στα παιδιά, ως μέσο τιμωρίας και διαπαιδαγώγησης ακόμη. Στην πράξη όμως διαπιστώνουμε ότι μέσα στις οικογένειες η χρήση βίας, δεν είναι μια πρακτική που ανήκει στο παρελθόν. Σε κάποιους γονείς δεν έχει εξαλειφθεί η αντίληψη ότι η σωματική τιμωρία αποτελεί δικαίωμα τους. Και η βία φέρνει βία…

           Τα παιδιά αυτά που έχουν δεχθεί μέσα στην οικογένεια τους τη σωματική τιμωρία, αντιμετωπίζουν προβλήματα στο σχολείο, που φτάνουν μέχρι το σημείο να το εγκαταλείψουν και προφανώς στις σχέσεις τους με τα υπόλοιπα παιδιά. Είναι δε πολύ πιθανό τα παιδιά αυτά να χρησιμοποιούν βία ως ενήλικες στα δικά τους παιδιά στο μέλλον. Δεν θα ήθελα να αναφέρω περισσότερα καθώς εσείς ως ειδικοί επιστήμονες θα αναφερθείτε στο θέμα Αυτό όμως που θα ήθελα να τονίσω είναι τη σημασία της πρόληψης και της ενημέρωσης των γονέων, των παιδιών και της σχολικής κοινότητας. Σαφώς και υπάρχουν νόμοι που προστατεύουν τα παιδιά ή που επιβάλλουν την παρέμβαση των εκπαιδευτικών στην περίπτωση που διαπιστώσουν ότι έχει ασκηθεί βία σε κάποιο μαθητή, όμως το ζητούμενο, είναι να προλάβουμε τέτοια φαινόμενα, να βοηθήσουμε τα παιδιά και τους γονείς.

              Ιδιαίτερα σημαντικός για άλλη μια φορά είναι ο ρόλος του δασκάλου. Του δασκάλου που έχει ουσιαστική επαφή με τους μαθητές του και δεν περιορίζεται στην τήρηση του τυπικού ωρολόγιου προγράμματος. Του δασκάλου και της δασκάλας, του λειτουργού, που στέκεται δίπλα στα παιδιά, τα ενημερώνει, συμπαραστέκεται αν χρειαστεί, συζητά και με τους γονείς με στόχο να υποστηρίξει την οικογένεια.

           Η πρόληψη και καταπολέμηση της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά, εντάσσεται στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας και στη βασική ενότητα Ψυχική Υγεία- Διαπροσωπικές Σχέσεις. Τα προγράμματα που εφαρμόζονται στα σχολεία αφορούν δυο άξονες: Ο πρώτος συνδέεται με τη σχολική κοινότητα, τους μαθητές, τις μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς και ο δεύτερος με τους ψυχοκοινωνικούς αυτούς παράγοντες που διαμορφώνουν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Η παιδαγωγική προσέγγιση έχει ως βάση την επικοινωνία.

           Για μας η Αγωγή Υγείας δεν είναι απλά ένα μάθημα επιλογής και γι αυτόν το λόγο από τη φετινή σχολική χρονιά έχει ενταχθεί στο ωρολόγιο σχολικό πρόγραμμα, στα 800 Ολοήμερα Σχολεία της χώρας. Παρά την οικονομική κρίση και τις δυσκολίες, έχουμε θέσει ως στόχο την αύξηση και διεύρυνση των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας. Θα ήθελα να τονίσω ότι βρισκόμαστε στο στάδιο σχεδιασμού νέων παρεμβάσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παραβατικότητας στη σχολική κοινότητα, ενώ δεν πρέπει να παραβλέψουμε τη σημασία των Σχολών Γονέων στα πλαίσια της Διά Βίου Μάθησης, όπου αναπτύσσονται 7 εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο τη στήριξη των γονέων και την προσφορά γνώσεων

Οι Σχολές Γονέων στοχεύουν στο να :
Βελτιωθεί η επικοινωνία στην οικογένεια

Αναπτυχθούν δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών τους

Ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες και να υποστηριχθεί η συνεργασία τους με τους/τις εκπαιδευτικούς

Αποκτηθούν συγκεκριμένες ικανότητες προκειμένου οι γονείς να μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου

Ενημερωθούν οι γονείς σε θέματα υγείας των ίδιων και των παιδιών τους

Ενημερωθούν οι γονείς για τους τρόπους σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους ανάλογα με την ηλικία του

Κυρίες και κύριοι,

κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι στα παιδιά χρειάζονται εκπαιδευτικοί πρότυπα, γονείς πρότυπα και ότι η συμπεριφορά μας απέναντι στα παιδιά είναι ένα διαρκές και ουσιαστικό μάθημα.

Ένα μάθημα ζωής.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου