Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

Λιγότερα ολοήμερα Δημοτικά από την ερχόμενη σχολική χρονιά


Μάρνυ Παπαματθαίου

tovima.gr

Αυστηρές προϋποθέσεις στη λειτουργία τους θέτει με απόφασή του το υπουργείο Παιδείας


Πολλά από τα ολοήμερα σχολεία, θα οδηγηθούν σε κλείσιμο κυρίως στις μικρές επαρχιακές πόλεις και τα νησιά
 

Λιγοστεύουν από την επόμενη σχολική χρονιά κατά δεκάδες τα ολοήμερα σχολεία που λειτουργούν στη χώρα. Με απόφαση του υπουργείου Παιδείας τίθενται αυστηρές προϋποθέσεις στη λειτουργία τους, που θα οδηγήσουν σε κλείσιμο πολλά από τα ολοήμερα σχολεία, κυρίως στις μικρές επαρχιακές πόλεις και τα νησιά.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου, όλα τα ολοήμερα που είναι εξαθέσια ή και μικρότερης οργανικότητας (δηλαδή με έξι ή λιγότερους δασκάλους), για να λειτουργήσουν θα πρέπει να πληρούν τέσσερις προϋποθέσεις:

1. Να είναι εγγεγραμμένοι και να φοιτούν ανελλιπώς τουλάχιστον εξήντα (60) μαθητές στο σχολείο.

2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος να
είναι 15 μαθητές.

3. Στα δημοτικά σχολεία με ολοήμερο πρόγραμμα να εγγράφονται οι μαθητές των οποίων και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή σχετική δήλωση ανεργίας.

4. Η αποχώρηση των μαθητών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος κάθε διδακτικής ώρας του ολοήμερου προγράμματος με την προϋπόθεση ότι θα έχει κατατεθεί στην αρχή του σχολικού έτους, σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους. Η συγκρότηση των Τμημάτων θα γίνεται με βάση τις υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων λαμβάνοντας υπόψη τις ώρες αποχώρησης των μαθητών.

Παράλληλα βέβαια εφέτος προστέθηκαν ακόμη 161 ολοήμερα δημοτικά σχολεία στα 800 που λειτούργησαν πέρυσι με αναμορφωμένο πρόγραμμα και νέες ειδικότητες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου