Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

Σχετικά με το Δημοσιογραφικό Κείμενο


1. Επιλογή - προσδιορισμός θέματος

Εμφάνιση στην εφηβεία: Πώς την προσδιορίζουμε; 


π.χ. Ντύσιμο μόνο ή συνολικότερα αυτό που λέμε εικόνα στην εφηβεία;

Ποιες πλευρές θα εξετάσουμε;


2. Περιεχόμενο

Για να παρουσιάσουμε ένα γεγονός, δηλώνουμε συνήθως
τον τόπο, τον τρόπο, την αιτία, το σκοπό, το αποτέλεσμα,
ενώ για τα πρόσωπα που συμμετέχουν αναφέρουμε
το όνομα, την ηλικία, την καταγωγή, το επάγγελμα ή κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους που μπορεί να έχει σχέση με το γεγονός.
Ακολουθούμε δηλαδή τους δημοσιογραφικούς κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους
η είδηση πρέπει να απαντήσει στα ερωτήματα τι, ποιος, πού, γιατί, πώς και
πρέπει να είναι γραμμένη με συντομία, σαφήνεια, ακρίβεια, με απλό αλλά ελκυστικό ύφος.

σαφήνεια, ακρίβεια:
η γλώσσα είναι κυριολεκτική (αναφορική λειτουργία – επίκληση στη λογική)
ελκυστικό ύφος
γλώσσα επεξεργασμένη
εικονοπλαστική & μεταφορική (ποιητική λειτουργία – επίκληση στο συναίσθημα)
σε περιορισμένο βαθμό


3. Δομή είδησης

Σχήμα Ανεστραμμένης Πυραμίδας

Ο δημοσιογράφος (ατομικός ή συλλογικός) παρουσιάζει την είδηση (το θέμα του) σε τρεις βαθμίδες
Ι.– τίτλος της είδησης -
πρώτη βαθμίδα - γενική: συνοψίζει τα γεγονότα σε μια περίοδο λόγου

Για θέμα σχετικό με την εμφάνιση στην εφηβεία

Οι έφηβοι και η εικόνα τους (Συλλογικότητα)
Η εμφάνιση των εφήβων (Αφηρημένη)
Εγώ και η εικόνα μου (Προσωπική προσέγγιση – Συναίσθημα - Σχόλιο)
Εμείς και η εικόνα μας
Πώς φαίνομαι; (Αμεσότητα – Πρόκληση ενδιαφέροντος – Υποκειμενικότητα )
Μόδα στην εφηβεία (Απρόσωπη και «κλισέ» - Ερευνητικές εργασίες)

(Αυτονόητες) Προϋποθέσεις τίτλου
i. Σχετικός με το θέμα
ii. Αντιστοιχία με το θέμα: ούτε μικρότερο – ούτε μεγαλύτερο εύρος

Μεγαλύτερο εύρος

Προβλήματα εφήβων 

Μικρότερο εύρος
Ντύσιμο (;) εφήβων

II. Δημοσιογραφική περίληψη -
Δεύτερη βαθμίδα - ειδικότερη: συνοψίζει τα γεγονότα σε μια περίοδο λόγου
παρουσιάζει περιληπτικά τα κύρια στοιχεία της είδησης
τι, πώς, ποιος, πού, γιατί,
τι & πώς: επιλογές εμφάνισης
ποιοι: έφηβοι: Γυμνάσιο – Λύκειο
που: Χαλκίδα
γιατί: υποκειμενικά κίνητρα – αντικειμενικοί παράγοντες

Η δημοσιογραφική περίληψη του κειμένου μπορεί να είναι ένα ή περισσότερα ερωτήματα;

Ναι;
Με την προϋπόθεση ότι απαντάμε σύντομα στο ή στα ερωτήματα;

ΙII. Ανάπτυξη είδησης -
Τρίτη βαθμίδα - αναλυτική: εκθέτει αναλυτικά τις διαστάσεις (πτυχές – πλευρές) του θέματος στις υπόλοιπες παραγράφους
3. Σχετικά θέματα δημοσιογραφικής δεοντολογίας
Ι. Εγκυρότητα
«Αντικειμενικότητα» (είδηση) – «Υποκειμενικότητα» (Σχόλιο)
Διακριτή η οπτική γωνία του (ατομικού – συλλογικού) δημοσιογράφου
Πολύπλευρη προσέγγιση θέματος: Παράθεση αντίθετων απόψεων

ΙΙ. Αναζήτηση πηγών και επεξεργασία υλικού
Άμεσα Διαθέσιμες: γραπτό, οπτικοακουστικό υλικό (κυρίως διαδίκτυο)
Υπό κατασκευή: Πρόσωπα: Μαρτυρία

ΙΙΙ. Έλεγχος – Αξιολόγηση πηγών
Παράθεση πηγών
Αιτιολόγηση επιλογής πηγών

IV. Ιεράρχηση ειδήσεων
Οι δημοσιογράφοι ιεραρχούν τις ειδήσεις
με την επικαιρότητά τους (επικαιρότητα),
ανάλογα με το πόσο κοντά συμβαίνει (εγγύτητα),
πόσο σημαντικό (σπουδαιότητα) και
ασυνήθιστο (σπανιότητα) είναι το γεγονός που παρουσιάζουν.
Ακόμη υπολογίζουν στην ιεράρχησή τους, αν το γεγονός που εκθέτει η είδηση αποτελεί
κάποιου είδους σύγκρουση (εκρηκτικότητα),
αν προκαλεί την αγωνία (εκκρεμότητα) ή
«ανθρώπινο ενδιαφέρον» (συγκίνηση) και,
τέλος, αν έχει σοβαρές επιπτώσεις (συνέπειες).

Η επικαιρότητα, η εγγύτητα, η σπουδαιότητα, η σπανιότητα, η εκρηκτικότητα, η εκκρεμότητα, η συγκίνηση και οι συνέπειες αποτελούν, όπως λένε, τα διακριτικά στοιχεία, «τα αστέρια της είδησης». Όσα περισσότερα «αστέρια» συγκεντρώνει μια είδηση τόσο πιο σπουδαία είναι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου